Lidmaatschap

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden als lid dan kan dat door gebruik te maken van het aanmeldingsformulier.
Dit formulier is hier te downloaden: aanmeldingsformulier.

Leden kunnen zich aanmelden bij Twan Wijenberg:
Adres: Gildestraat 36A, 5824 AB Holthees
Telefoon: 0478 - 636 440
Mobiel: 06 - 2684 5300
Email: tw.wijenberg@ziggo.nl

Afmelden
Afmeldingen dienen voor 1 juli van elk jaar te worden doorgegeven aan Twan Wijenberg.
Indien men zich niet voor 1 juli afmeldt, wordt het lidmaatschap automatisch voor 1 jaar verlengd.

Contributies
Ieder lid moet contributie betalen. Het verschuldigde bedrag wordt bij voorkeur door middel van automatische incasso geïncasseerd. Dit gebeurt op rekeningnummer NL 77 RABO 0131 1901 99, ten name van V.V. Holthees-Smakt. Om toestemming te verlenen het verschuldigde bedrag te mogen innen, dient men een machtiging in te vullen. Dit formulier is als bijlage toegevoegd aan het aanmeldingsformulier.

De contributies zijn als volgt:
Senioren
Heren - € 115,00
Dames - € 115,00
Veteranen - € 115,00
Overige KNVB-leden - € 80,00
Steunende leden - € 50,00
Reserve leden - € 30,00

Junioren, pupillen en mini-pupillen

De contributies van junioren, pupillen en mini-pupillen zijn in het kader van de samenwerking met SSS’18 gelijkgesteld met de contributies van SSS’18. Deze contributies zijn inclusief toeslagen voor wasgeld, kleding en winteractiviteiten.

Onder 19 (JO19) - € 124,00
Onder 18 (JO18) - € 124,00
Onder 17 (JO17) - € 102,50
Onder 16 (JO16) - € 102,50
Onder 15 (JO15) - € 92,00
Onder 14 (JO14) - € 92,00
Onder 13 (JO13) - € 86,00
Onder 12 (JO12) - € 86,00
Onder 11 (JO11) - € 86,00
Onder 10 (JO10) - € 86,00
Onder 9 (JO9) - € 86,00
Onder 8 (JO8) - € 86,00
Onder 7 (JO7) - € 86,00
Onder 6 (JO6) - € 86,00