Schrijven van een voorzitter tijdens de coronacrisis (update 1 jul 2020)

Beste sportvrienden,

We mogen gelukkig inmiddels alweer trainen. We kunnen jullie mededelen, dat dit weer mogelijk is vanaf donderdagavond 2 juli 2020.  De handhaving van de door de RIVM opgelegde maatregelen is goed verlopen en namens het bestuur willen we iedereen hartelijk bedanken voor hun medewerking in deze aparte tijd.

 De KNVB en het RIVM hebben de richtlijnen voor sporten inmiddels weer iets versoepeld. Hiermee veranderen ook de maatregelen op het sportpark:

 In navolging van de jeugd zijn vanaf 1 juli onderlinge partijtjes ook weer toegestaan voor de senioren.

De rol van coördinator/handhaver per team bij de trainer/leider neergelegd. De trainer/leider is buiten de training om dus verantwoordelijk dat zijn/haar team zich houdt aan de maatregelen op het sportpark. Denk hierbij aan het volgen van de juiste route, het houden van 1,5 meter afstand en het pas net voor een training aankomen en na de training direct verlaten van het sportpark. Er hoeft dus echter geen afzonderlijk handhaver meer geregeld te worden.

Alle kleedkamers en douches van de sportaccommodatie zijn weer opengesteld, MAAR voor 18 aar en ouder geldt ook hier: houd hierbij de 1,5 meter afstand.

Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels in acht.

Voor teams is het mogelijk te trainen op veld 2 en in overleg met accommodatiebeheer eventueel op veld 1. De doelgebieden worden tot nader bericht niet gebruikt voor trainingsdoeleinden, omdat deze gerenoveerd en ingezaaid zijn.

De start van de trainingen als voorbereiding op het nieuwe seizoen zal t.z.t. met jullie gecommuniceerd worden, door de trainer/leiding van jullie team.

De kantine blijft voorlopig t/m 31-7 gesloten voor alle activiteiten. Na de volgende bestuursvergadering zal daar een besluit over genomen worden. De bestuurskamer is wel beschikbaar voor overleg / vergaderingen, maar uitsluitend op reservering. Reserveren kan via het hoofdbestuur. Te allen tijde geldt uiteraard 1,5 meter afstand.

Verder blijven de overige maatregelen van kracht.

Noud Cremers,

Voorzitter VV Holthees-Smakt